Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
På dessa sidor presenteras bidrag till föreningar.
Regelverk för föreningsbidrag
Vill du söka bidrag?
Föreningar måste alltid logga in för att söka bidrag. Inloggningsuppgifter får du vid kontakt med Kultur- och fritidsförvaltningen på forening@habo.se. Är du privatperson kan du söka vissa bidrag utan att vara inloggad. Bidragstyperna med blå ikoner är sökbara utan inloggningsuppgifter.
Manual för webb-bidragsansökan
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Ungdomsbidrag 
Löpande under året
Barn- och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsbidrag 
1 mars
Pensionärs- och handikappföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag 
1 december
Studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag 
15 februari
Arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag - publika arrangemang 
1 november
Projektbidrag - publika arrangemang 
1 februari, 1 april, 1 oktober
Bidrag - traditioner och högtider 
1 februari, 1 april, 1 oktober
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokal- och driftsbidrag 
1 mars
Projektbidrag 
1 februari, 1 april, 1 oktober
Ungdomsbidrag 
Löpande under året