Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
På dessa sidor presenteras bidrag till föreningar.
Regelverk för föreningsbidrag
Vill du söka bidrag?
För att kunna söka bidrag krävs i de flesta fall inloggningsuppgifter.
Inloggningsuppgifter får du efter kontakt med Föreningsutvecklaren som kan nås på 0171-46 43 46 eller forening@habo.se.
Manual för webb-bidragsansökan
Barn- och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsbidrag (2019) 
1 mars
Pensionärs- och handikappföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019) 
1 mars
Studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019) 
15 februari
Arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag - publika arrangemang (2019) 
Löpande under året
Verksamhetsbidrag - publika arrangemang (2019) 
1 april
Bidrag - traditioner och högtider (2019) 
Löpande under året
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokal- och driftsbidrag (2019) 
1 mars
Projektbidrag (2019) 
1 april och 1 oktober
Ungdomsbidrag (2019)