Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
På dessa sidor presenteras bidrag till föreningar.
Regelverk för föreningsbidrag
Vill du söka bidrag?
För att kunna söka bidrag krävs i de flesta fall inloggningsuppgifter.
Inloggningsuppgifter får du efter kontakt med Föreningsutvecklaren som kan nås på 0171-46 43 46 eller forening@habo.se.
Manual för webb-bidragsansökan
Barn- och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsbidrag (2020) 
1 mars
Pensionärs- och handikappföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
1 mars
Studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
15 februari
Arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag - publika arrangemang (2020) 
1 februari
Projektbidrag - publika arrangemang (2020) 
1 februari, 1 april, 1 oktober
Bidrag - traditioner och högtider (2020) 
1 februari, 1 april, 1 oktober
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokal- och driftsbidrag (2020) 
1 mars
Projektbidrag (2020) 
1 februari, 1 april, 1 oktober
Ungdomsbidrag (2020) 
Löpande under året
Barn- och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsbidrag (2021) 
1 mars
Pensionärs- och handikappföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2021) 
1 mars
Studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2021) 
15 februari
Arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag - publika arrangemang (2021) 
1 november
Projektbidrag - publika arrangemang (2021) 
1 februari, 1 april, 1 oktober
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokal- och driftsbidrag (2021) 
1 mars
Ungdomsbidrag (2021) 
Löpande under året